טיפה של מחשבה
מונע
מבול של בזבוז

GREEN HOUSE-96

טיפה של מחשבה
מונע
מבול של בזבוז

GREEN HOUSE-96

טריפל+ במענה לדרישות תקן 5281

מערכות ומוצרי טריפל+ מתאימים לבעלי בתים ולמשרדים והן נועדו להגדיל יעילות
תפעולית, ואת הביטחון ללקוחותיה בהגנה עליהם על ידי מניעת נזקי ובזבוז מים
+עם התפתחות הבנייה ירוקה בישראל והדרישות הנלוות לבניה זו, החלה טריפל
(בפעילות ענפה במענה לדרישות תקן 5281 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה

תקן 5281

.בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה) נועד לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה על הסביבה
.התקן מהווה בסיס להערכה ומכיל קריטריונים על פיהם ניתן לדרג את מידת ההשפעה הסביבתית של המבנה
(‘תקן זה מתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל בבנייה חדשה (מגורים, משרדים, מסחר, ציבור, חינוך, בריאות וכד
וכן למבנים העומדים בפני שיפוץ משמעותי. למרות שמדובר בתקן וולונטרי יש עשרות רשויות מקומיות ותוכניות
.בניין עיר המחייבות עמידה בתקן כתנאי סף לקבלת היתר בנייה

 למידע נוסף

GREEN NEWS-LOGO-ALONE-96

שר הפנים אריה דרעי והשרה להגנת

:הסביבה גילה גמליאל סיכמו
;בנייה ירוקה תחויב בכל
.שר הפנים חתם על התקנות המחייבות

בבניה ירוקה
+סומכים על טריפל