כשפת אם כולל היכרות מעולה עם מערכות משובצות C תכנת

היכרות עם אחד או יותר מהנושאים הבאים

freeRTOS
HTTPS נסיון ב
IAR נסיון ב
MCU נסיון בכתיבה ל
תקשורת אלחוטית
HIGH LEVEL וגם ב LOW LEVEL ידע ב
כתיבת דרייברים
USB נסיון בכתיבת דרייבר ל
GPIO,A2D,TIMERS,LOW POWER,INTERUPT נסיון ב